body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  ตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ ช่วงปีใหม่ 2562
  รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
 • darkblurbg
  เชิดชูเกียรติครอบครัวกีรติ
  รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
 • darkblurbg
  เปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย
  รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562
 • darkblurbg
  กีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33
  ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33
 • darkblurbg
  ประกวดราคา
  ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เอกสารคู่มือ 44
2 โครงการขยายเครือข่ายป้องกันจมน้ำอำเภอประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 164
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ต.ประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 145
4 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย เอกสารคู่มือ 213
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 238
6 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 279
7 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 232
8 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 227
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน 197

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 149 0 คลิกอ่าน.
2 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 773 0 คลิกอ่าน.
3 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 620 0 คลิกอ่าน.
4 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 630 0 คลิกอ่าน.
5 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 796 1 คลิกอ่าน.
6 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 1327 0 คลิกอ่าน.
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT download error 43 f ประจำเดือน มกราคม 2562 (43f_0162.rar) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข v.2.2 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการงาน IC (IC_60.rar)New ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Happinometer เครื่องมือวัดความสุขด้วยต้นเอง กระทรวงสาธารณสุข

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<