body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  กิจกรรมการให้วัคซีนป้องกัน COVID-19
  ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี เข็ม2 ฉีดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  เปิดจองคิวทำฟันล่วงหน้า
  งานทันตกรรมเปิดบริการจองคิวทำฟันล่วงหน้า
 • darkblurbg
  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)
  รู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565
 • darkblurbg
  เลื่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  ตรวจสอบรายชื่อเลื่่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก 2 มิ.ย.65 ให้มาฉีด 16 มิ.ย.65
 • darkblurbg
  อินโฟกราฟิก(Infographic)
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 คืนข้อมูล Error_43 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2565 เอกสารคู่มือ 109
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนวัสดุทั่วไป 2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 138
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 130
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 150
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อยา 2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 124
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อทันตกรรม2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 8,762
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนงบค่าเสื่อม (UC) 2565 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 125
8 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ปรับปรุง! เอกสารคู่มือ 150
9 มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เอกสารคู่มือ 728

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา lovethailand2019 1351 0 คลิกอ่าน.
2 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 1493 0 คลิกอ่าน.
3 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 2060 0 คลิกอ่าน.
4 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 1947 0 คลิกอ่าน.
5 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 1978 0 คลิกอ่าน.
6 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 1986 1 คลิกอ่าน.
7 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 5092 0 คลิกอ่าน.
Blog แจ้งข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT ระบบ HRMS on Cloud (โปรแกรมบันทึกความเสี่ยง) New สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สต็อก PPE ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Help! แจ้งประวัติปรับปรุง PTdata_Hospital สำรวจครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลประทาย ประวัติการรับวัคซีนบุคลากร รพ.ประทาย รายการวัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 รายการวัสดุสำนักงานกลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 รายการวัสดุห้องปฏิบัติการ กำกับติดตามข้อมูลบริหาร

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<