body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }
 • darkblurbg
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
 • darkblurbg
  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
  ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์
 • darkblurbg
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
  กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)

สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง # ห้องฉุกเฉิน โทร. 0803566526 # งานธุรการ โทร.0956151153

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารคู่มือ 18
2 คู่มือ การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เอกสารคู่มือ 114
3 กฎหมาย PDPA ( พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล) เอกสารคู่มือ 427
4 รายงานการเงินปี 2566 เอกสารทางราชการ 212
5 คืนข้อมูล Error_43 แฟ้มข้อมูลเดือน มีนาคม 2567 เอกสารคู่มือ 420
6 โปรแกรม any desk โปรแกรม 552
7 คู่มือใช้โปรแกรม any desk ออกหน่วยจ่ายยา DMHT รพ.สต. เอกสารคู่มือ 653
8 การใช้งานโปรแกรม อบต.น่าอยู่ โปรแกรม 918
9 นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ เอกสารทางราชการ 649

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา lovethailand2019 2525 0 คลิกอ่าน.
2 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 2548 0 คลิกอ่าน.
3 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 3238 0 คลิกอ่าน.
4 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 3005 0 คลิกอ่าน.
5 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 3080 0 คลิกอ่าน.
6 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 3033 1 คลิกอ่าน.
7 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 6476 0 คลิกอ่าน.
Blog แจ้งข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT ระบบ HRMS on Cloud (โปรแกรมบันทึกความเสี่ยง) New สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สต็อก PPE ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Help! แจ้งประวัติปรับปรุง PTdata_Hospital สำรวจครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลประทาย ประวัติการรับวัคซีนบุคลากร รพ.ประทาย รายการวัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาล รายการวัสดุสำนักงานกลุ่มการพยาบาล รายการวัสดุห้องปฏิบัติการ กำกับติดตามข้อมูลบริหาร เบิกวัสดุเวชภัณฑ์ยา
<