body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิด19
  ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม1 ฉีดในวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564
 • darkblurbg
  ศูนย์โควิด19 โคราช
  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นครราชสีมา(โคราช)
 • darkblurbg
  จองวัคซีนโควิด19 กลุ่ม 60 ปีและ 7 กลุ่มโรค
  โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน
 • darkblurbg
  ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน
  ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564
 • darkblurbg
  ประกาศโรงพยาบาลประทาย
  งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม1 ซิโนแวค(Sinovac) ฉีดในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น เอกสารทางราชการ 4
2 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม1 นักเรียน 12-18 ปี ฉีดวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เอกสารทางราชการ 11
3 คืนข้อมูล Error_43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2564 เอกสารคู่มือ 10
4 มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เอกสารคู่มือ 481
5 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล เอกสารทางราชการ 532
6 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล เอกสารทางราชการ 477
7 แนวทางบันทึกข้อมูลFlu_HosXP เอกสารคู่มือ 670
8 แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ER COVID19 เอกสารคู่มือ 681
9 คู่มือการใช้โปรแกรมความเสี่ยง(HRMS on Cloud) เอกสารคู่มือ 739

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 เกมที่ดีที่สุด 75 0 คลิกอ่าน.
2 เกมที่ดีที่สุด 93 0 คลิกอ่าน.
3 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา lovethailand2019 1035 0 คลิกอ่าน.
4 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 1185 0 คลิกอ่าน.
5 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 1805 0 คลิกอ่าน.
6 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 1647 0 คลิกอ่าน.
7 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 1695 0 คลิกอ่าน.
8 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 1742 1 คลิกอ่าน.
9 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 4624 0 คลิกอ่าน.
Blog แจ้งข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT ระบบ HRMS on Cloud (โปรแกรมบันทึกความเสี่ยง) New สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สต็อก PPE ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Help! แจ้งประวัติปรับปรุง PTdata_Hospital สำรวจครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลประทาย ประวัติการรับวัคซีนบุคลากร รพ.ประทาย รายการวัสดุการแพทย์กลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 รายการวัสดุสำนักงานกลุ่มการพยาบาลประจำปีงบ 63 รายการวัสดุห้องปฏิบัติการ กำกับติดตามข้อมูลบริหาร

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<