body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); } • darkblurbg
  กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
  กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
 • darkblurbg
  ประกาศซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
  ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย
 • darkblurbg
  ประชุมทันตบุคลากร cup ประทาย
  ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย
 • darkblurbg
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • darkblurbg
  บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย(2)
  บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ระบบรายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

D O W N L O A D-D O C U M E N T/ITA

# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการ(IC) เอกสารคู่มือ 4
2 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Hosxp เอกสารคู่มือ 26
3 คู่มือประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสาธารณสุข KPI62 เอกสารคู่มือ 37
4 คู่มือการใช้โปรแกรม Hosxp เอกสารคู่มือ 90
5 วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เอกสารคู่มือ 121
6 โครงการขยายเครือข่ายป้องกันจมน้ำอำเภอประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 258
7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ต.ประทาย หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 239
8 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย เอกสารคู่มือ 315
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB4-6: การจัดซื้อจัดจ้าง 341

W E B B O A R D

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ เข้าชม
1 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 62 amorn 232 0 คลิกอ่าน.
2 คืบหน้า ฉ.11 กลุ่ม BO.(สนับสนุน) amorn 863 0 คลิกอ่าน.
3 ข่าวดี ! ฉ.11 สำหรับกลุ่ม Backoffice amorn 705 0 คลิกอ่าน.
4 ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ฉ11 amorn 720 0 คลิกอ่าน.
5 แจ้งเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์ amorn 898 1 คลิกอ่าน.
6 โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก wikarn 2358 0 คลิกอ่าน.
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย New60 จองห้องประชุม Online โปรแกรมเยี่ยมบ้าน Thai COC HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ระบบบริหารงานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา| Korathis ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มรายสัปดาห์ |Korat report รายงาน PCU REPORT download error 43 f ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (43f_0562.rar) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข v.2.2 ระบบส่งซ่อมบำรุงโรงพยาบาล รายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลประทาย Happinometer เครื่องมือวัดความสุขด้วยต้นเอง กระทรวงสาธารณสุข

Service One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Five

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Six

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Seven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Eight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

Service Nine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illo itaque ipsum sit harum.

<