Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 67 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 84 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน amorn 66 อ่าน.
4 ระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 38 อ่าน.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ amorn 69 อ่าน.
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ กล้อง amorn 149 อ่าน.
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ amorn 425 อ่าน.
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 381 อ่าน.
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 324 อ่าน.
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) amorn 278 อ่าน.
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โรงพยาบาลประทาย amorn 718 อ่าน.
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 amorn 9349 อ่าน.
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 amorn 868 อ่าน.
14 กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง amorn 957 อ่าน.
15 ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย amorn 924 อ่าน.
16 ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma amorn 1014 อ่าน.
17 ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562 amorn 918 อ่าน.
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 amorn 967 อ่าน.
19 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 amorn 992 อ่าน.
20 ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ amorn 1030 อ่าน.
<