body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารทางราชการ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) amorn 789 อ่าน.
2 ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 6 และ 7 amorn 661 อ่าน.
3 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม1 นักเรียน 12-18 ปี ฉีดวันที่ 27 ตุลาคม 2564 amorn 11 อ่าน.
4 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล amorn 477 อ่าน.
5 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 532 อ่าน.
6 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม1 ซิโนแวค(Sinovac) ฉีดในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น amorn 4 อ่าน.
<