body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 แจ้งเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 (Sinovac) ฉีดในวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 13.00-14.00 น. amorn 94 อ่าน.
2 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นครราชสีมา(โคราช) amorn 165 อ่าน.
3 โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน amorn 321 อ่าน.
4 งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 amorn 177 อ่าน.
5 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา amorn 135 อ่าน.
6 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 amorn 101 อ่าน.
7 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 215 อ่าน.
8 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 165 อ่าน.
9 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 170 อ่าน.
10 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 192 อ่าน.
11 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 146 อ่าน.
12 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 297 อ่าน.
13 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 366 อ่าน.
14 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 281 อ่าน.
15 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 417 อ่าน.
16 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 335 อ่าน.
17 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 358 อ่าน.
18 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 330 อ่าน.
19 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 457 อ่าน.
20 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 404 อ่าน.
21 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 382 อ่าน.
22 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 327 อ่าน.
23 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 357 อ่าน.
24 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 302 อ่าน.
25 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 345 อ่าน.
26 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 355 อ่าน.
27 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 421 อ่าน.
28 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 490 อ่าน.
29 seto virus ransomware amorn 516 อ่าน.
30 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 403 อ่าน.
31 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 574 อ่าน.
32 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 442 อ่าน.
33 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 475 อ่าน.
34 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 610 อ่าน.
35 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 498 อ่าน.
36 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 571 อ่าน.
37 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 691 อ่าน.
38 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 757 อ่าน.
39 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 733 อ่าน.
40 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 835 อ่าน.
41 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 708 อ่าน.
42 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 669 อ่าน.
43 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 797 อ่าน.
44 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 797 อ่าน.
45 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 920 อ่าน.
46 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 805 อ่าน.
47 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1516 อ่าน.
48 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 1122 อ่าน.
49 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 808 อ่าน.
50 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 792 อ่าน.
51 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 810 อ่าน.
52 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 804 อ่าน.
53 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 721 อ่าน.
<