body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 18 อ่าน.
2 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 64 อ่าน.
3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 170 อ่าน.
4 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 128 อ่าน.
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 105 อ่าน.
6 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 281 อ่าน.
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 331 อ่าน.
8 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 349 อ่าน.
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 444 อ่าน.
10 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 403 อ่าน.
11 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 337 อ่าน.
12 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 393 อ่าน.
13 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 427 อ่าน.
14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 539 อ่าน.
15 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 457 อ่าน.
16 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 419 อ่าน.
17 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 611 อ่าน.
18 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 430 อ่าน.
19 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 418 อ่าน.
20 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 490 อ่าน.
21 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 468 อ่าน.
22 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 390 อ่าน.
<