body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 23 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 34 อ่าน.
3 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 87 อ่าน.
4 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 99 อ่าน.
5 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 167 อ่าน.
6 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 157 อ่าน.
7 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 129 อ่าน.
8 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 87 อ่าน.
9 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 99 อ่าน.
10 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 86 อ่าน.
11 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 112 อ่าน.
12 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 113 อ่าน.
13 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 165 อ่าน.
14 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 213 อ่าน.
15 seto virus ransomware amorn 198 อ่าน.
16 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 164 อ่าน.
17 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 277 อ่าน.
18 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 208 อ่าน.
19 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 250 อ่าน.
20 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 357 อ่าน.
21 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 259 อ่าน.
22 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 249 อ่าน.
23 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 471 อ่าน.
24 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 515 อ่าน.
25 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 509 อ่าน.
26 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 625 อ่าน.
27 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 518 อ่าน.
28 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 468 อ่าน.
29 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 546 อ่าน.
30 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 562 อ่าน.
31 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 673 อ่าน.
32 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 584 อ่าน.
33 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1302 อ่าน.
34 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 811 อ่าน.
35 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 559 อ่าน.
36 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 548 อ่าน.
37 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 614 อ่าน.
38 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 573 อ่าน.
39 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 500 อ่าน.
<