body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 7 อ่าน.
2 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 27 อ่าน.
3 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 60 อ่าน.
4 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 76 อ่าน.
5 seto virus ransomware amorn 114 อ่าน.
6 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 91 อ่าน.
7 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 166 อ่าน.
8 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 145 อ่าน.
9 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 182 อ่าน.
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 283 อ่าน.
11 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 196 อ่าน.
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 189 อ่าน.
13 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 380 อ่าน.
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 444 อ่าน.
15 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 436 อ่าน.
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 553 อ่าน.
17 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 461 อ่าน.
18 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 397 อ่าน.
19 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 471 อ่าน.
20 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 513 อ่าน.
21 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 616 อ่าน.
22 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 536 อ่าน.
23 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1168 อ่าน.
24 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 722 อ่าน.
25 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 501 อ่าน.
26 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 486 อ่าน.
27 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 557 อ่าน.
28 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 522 อ่าน.
29 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 450 อ่าน.
<