body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 59 อ่าน.
2 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 104 อ่าน.
3 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 97 อ่าน.
4 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 193 อ่าน.
5 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 172 อ่าน.
6 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 192 อ่าน.
7 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 173 อ่าน.
8 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 262 อ่าน.
9 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 251 อ่าน.
10 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 217 อ่าน.
11 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 160 อ่าน.
12 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 173 อ่าน.
13 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 161 อ่าน.
14 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 183 อ่าน.
15 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 199 อ่าน.
16 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 248 อ่าน.
17 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 282 อ่าน.
18 seto virus ransomware amorn 305 อ่าน.
19 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 223 อ่าน.
20 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 371 อ่าน.
21 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 292 อ่าน.
22 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 328 อ่าน.
23 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 444 อ่าน.
24 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 343 อ่าน.
25 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 329 อ่าน.
26 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 549 อ่าน.
27 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 594 อ่าน.
28 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 609 อ่าน.
29 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 694 อ่าน.
30 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 575 อ่าน.
31 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 545 อ่าน.
32 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 646 อ่าน.
33 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 657 อ่าน.
34 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 758 อ่าน.
35 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 659 อ่าน.
36 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1370 อ่าน.
37 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 935 อ่าน.
38 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 669 อ่าน.
39 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 657 อ่าน.
40 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 670 อ่าน.
41 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 667 อ่าน.
42 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 593 อ่าน.
<