body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 10 อ่าน.
2 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 30 อ่าน.
3 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 80 อ่าน.
4 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 92 อ่าน.
5 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 62 อ่าน.
6 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 59 อ่าน.
7 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 73 อ่าน.
8 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 64 อ่าน.
9 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 86 อ่าน.
10 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 82 อ่าน.
11 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 134 อ่าน.
12 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 164 อ่าน.
13 seto virus ransomware amorn 167 อ่าน.
14 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 132 อ่าน.
15 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 229 อ่าน.
16 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 178 อ่าน.
17 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 224 อ่าน.
18 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 321 อ่าน.
19 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 230 อ่าน.
20 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 221 อ่าน.
21 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 437 อ่าน.
22 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 484 อ่าน.
23 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 476 อ่าน.
24 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 593 อ่าน.
25 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 495 อ่าน.
26 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 446 อ่าน.
27 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 502 อ่าน.
28 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 545 อ่าน.
29 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 649 อ่าน.
30 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 566 อ่าน.
31 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1264 อ่าน.
32 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 779 อ่าน.
33 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 534 อ่าน.
34 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 518 อ่าน.
35 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 589 อ่าน.
36 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 551 อ่าน.
37 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 481 อ่าน.
<