body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ร่วมจองฉีดวัคซีนโควิด19 กลุ่ม อายุ 18-59 ปี amorn 8 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน amorn 33 อ่าน.
3 จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ผ่าน APP หมอพร้อมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ amorn 29 อ่าน.
4 แจ้งแนวทางการรับบริการที่คลินิคเบาหวานความดันโรงพยาบาลประทาย amorn 31 อ่าน.
5 งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 amorn 76 อ่าน.
6 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา amorn 68 อ่าน.
7 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 amorn 54 อ่าน.
8 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 160 อ่าน.
9 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 122 อ่าน.
10 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 120 อ่าน.
11 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 140 อ่าน.
12 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 104 อ่าน.
13 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 229 อ่าน.
14 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 315 อ่าน.
15 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 231 อ่าน.
16 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 349 อ่าน.
17 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 282 อ่าน.
18 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 308 อ่าน.
19 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 281 อ่าน.
20 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 396 อ่าน.
21 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 361 อ่าน.
22 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 334 อ่าน.
23 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 276 อ่าน.
24 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 305 อ่าน.
25 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 256 อ่าน.
26 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 299 อ่าน.
27 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 299 อ่าน.
28 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 370 อ่าน.
29 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 428 อ่าน.
30 seto virus ransomware amorn 451 อ่าน.
31 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 354 อ่าน.
32 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 520 อ่าน.
33 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 390 อ่าน.
34 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 436 อ่าน.
35 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 567 อ่าน.
36 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 453 อ่าน.
37 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 525 อ่าน.
38 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 650 อ่าน.
39 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 715 อ่าน.
40 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 695 อ่าน.
41 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 792 อ่าน.
42 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 671 อ่าน.
43 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 630 อ่าน.
44 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 752 อ่าน.
45 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 757 อ่าน.
46 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 877 อ่าน.
47 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 761 อ่าน.
48 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1467 อ่าน.
49 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 1061 อ่าน.
50 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 766 อ่าน.
51 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 747 อ่าน.
52 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 760 อ่าน.
53 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 760 อ่าน.
54 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 686 อ่าน.
<