body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 36 อ่าน.
2 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 52 อ่าน.
3 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 48 อ่าน.
4 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 58 อ่าน.
5 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 57 อ่าน.
6 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 100 อ่าน.
7 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 133 อ่าน.
8 seto virus ransomware amorn 142 อ่าน.
9 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 111 อ่าน.
10 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 194 อ่าน.
11 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 161 อ่าน.
12 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 204 อ่าน.
13 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 303 อ่าน.
14 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 212 อ่าน.
15 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 206 อ่าน.
16 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 407 อ่าน.
17 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 464 อ่าน.
18 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 454 อ่าน.
19 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 573 อ่าน.
20 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 479 อ่าน.
21 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 417 อ่าน.
22 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 486 อ่าน.
23 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 531 อ่าน.
24 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 631 อ่าน.
25 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 551 อ่าน.
26 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1202 อ่าน.
27 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 745 อ่าน.
28 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 517 อ่าน.
29 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 503 อ่าน.
30 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 575 อ่าน.
31 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 538 อ่าน.
32 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 468 อ่าน.
<