body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 780 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 720 อ่าน.
3 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 1295 อ่าน.
4 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 924 อ่าน.
5 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 892 อ่าน.
6 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 653 อ่าน.
7 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 872 อ่าน.
8 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 724 อ่าน.
9 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 640 อ่าน.
10 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 623 อ่าน.
11 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 677 อ่าน.
12 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 650 อ่าน.
13 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 658 อ่าน.
14 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 680 อ่าน.
15 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 684 อ่าน.
16 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 707 อ่าน.
17 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 679 อ่าน.
18 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 1041 อ่าน.
19 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 734 อ่าน.
20 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 725 อ่าน.
21 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 687 อ่าน.
22 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 674 อ่าน.
23 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 717 อ่าน.
24 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 703 อ่าน.
25 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 1052 อ่าน.
26 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1289 อ่าน.
27 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1490 อ่าน.
28 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1356 อ่าน.
29 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 1284 อ่าน.
30 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1247 อ่าน.
31 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31820 อ่าน.
32 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1313 อ่าน.
33 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1105 อ่าน.
34 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1204 อ่าน.
35 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1223 อ่าน.
36 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 1216 อ่าน.
37 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1269 อ่าน.
38 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1377 อ่าน.
39 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1507 อ่าน.
40 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1581 อ่าน.
41 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1499 อ่าน.
42 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1604 อ่าน.
43 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1541 อ่าน.
44 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 2111 อ่าน.
45 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1567 อ่าน.
46 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1577 อ่าน.
47 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1723 อ่าน.
48 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1540 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1511 อ่าน.
50 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1592 อ่าน.
51 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1639 อ่าน.
52 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1665 อ่าน.
53 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1604 อ่าน.
54 THAICOC amorn 1557 อ่าน.
55 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1801 อ่าน.
56 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1628 อ่าน.
57 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 2018 อ่าน.
<