body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 292 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 329 อ่าน.
3 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 901 อ่าน.
4 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 734 อ่าน.
5 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 720 อ่าน.
6 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 528 อ่าน.
7 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 750 อ่าน.
8 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 555 อ่าน.
9 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 491 อ่าน.
10 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 493 อ่าน.
11 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 525 อ่าน.
12 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 506 อ่าน.
13 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 514 อ่าน.
14 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 525 อ่าน.
15 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 532 อ่าน.
16 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 552 อ่าน.
17 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 557 อ่าน.
18 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 887 อ่าน.
19 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 565 อ่าน.
20 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 581 อ่าน.
21 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 573 อ่าน.
22 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 549 อ่าน.
23 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 565 อ่าน.
24 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 547 อ่าน.
25 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 944 อ่าน.
26 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1147 อ่าน.
27 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1354 อ่าน.
28 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1191 อ่าน.
29 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 1148 อ่าน.
30 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1109 อ่าน.
31 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31694 อ่าน.
32 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1198 อ่าน.
33 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 973 อ่าน.
34 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1077 อ่าน.
35 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1070 อ่าน.
36 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 1090 อ่าน.
37 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1142 อ่าน.
38 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1250 อ่าน.
39 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1357 อ่าน.
40 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1401 อ่าน.
41 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1329 อ่าน.
42 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1457 อ่าน.
43 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1410 อ่าน.
44 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 1941 อ่าน.
45 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1404 อ่าน.
46 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1415 อ่าน.
47 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1592 อ่าน.
48 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1405 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1347 อ่าน.
50 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1450 อ่าน.
51 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1474 อ่าน.
52 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1508 อ่าน.
53 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1442 อ่าน.
54 THAICOC amorn 1431 อ่าน.
55 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1655 อ่าน.
56 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1500 อ่าน.
57 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 1837 อ่าน.
<