ขออนุโมทนาบุญกับงานทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ ขอจงบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จงประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ

 

<