body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }ขออนุโมทนาบุญกับงานทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ ขอจงบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จงประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ

 

<