body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 กิจกรรมกีฬาสาสุขฯพี่น้องชาวประทาย amorn 349 อ่าน.
2 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 590 อ่าน.
3 อันตรายไข้ซิก้า amorn 403 อ่าน.
4 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 420 อ่าน.
5 ปวดหัวบ่อย amorn 575 อ่าน.
6 อาหารไทยวันนี้ amorn 727 อ่าน.
7 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 500 อ่าน.
8 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 522 อ่าน.
9 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 479 อ่าน.
10 คลอโรฟีลล์?มีประโยชน์จริงหรือ? amorn 734 อ่าน.
11 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 455 อ่าน.
12 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 569 อ่าน.
13 THAICOC amorn 439 อ่าน.
14 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 456 อ่าน.
15 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 556 อ่าน.
16 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 441 อ่าน.
17 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 465 อ่าน.
18 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 673 อ่าน.
19 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 455 อ่าน.
20 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 473 อ่าน.
21 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 516 อ่าน.
22 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 591 อ่าน.
23 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 416 อ่าน.
24 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 406 อ่าน.
25 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 481 อ่าน.
26 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 450 อ่าน.
27 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 534 อ่าน.
28 โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม amorn 910 อ่าน.
29 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 434 อ่าน.
30 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 420 อ่าน.
31 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 365 อ่าน.
32 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 439 อ่าน.
33 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 517 อ่าน.
34 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 702 อ่าน.
35 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 382 อ่าน.
36 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 392 อ่าน.
37 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 358 อ่าน.
38 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 333 อ่าน.
39 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 387 อ่าน.
40 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 377 อ่าน.
41 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 393 อ่าน.
42 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 277 อ่าน.
43 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 334 อ่าน.
44 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 229 อ่าน.
45 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 154 อ่าน.
46 ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ amorn 109 อ่าน.
47 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 144 อ่าน.
48 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 132 อ่าน.
49 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 172 อ่าน.
50 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 139 อ่าน.
51 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 236 อ่าน.
52 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 146 อ่าน.
53 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 amorn 108 อ่าน.
54 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 amorn 108 อ่าน.
55 ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562 amorn 87 อ่าน.
56 ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma amorn 100 อ่าน.
57 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 97 อ่าน.
58 ตะคริวกับการออกกำลังกาย amorn 107 อ่าน.
59 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 86 อ่าน.
60 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 97 อ่าน.
61 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 80 อ่าน.
62 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 61 อ่าน.
63 ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย amorn 55 อ่าน.
64 กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง amorn 54 อ่าน.
65 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 4 อ่าน.
66 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 11 อ่าน.
<