เลขที่ 5  หมู่  13  โรงพยาบาลประทาย  ตำบลประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  

ติดต่องานห้องฉุกเฉิน โทร.. 0803566526

 

<