body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ amorn 44 อ่าน.
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์รายการ ชุดระบบเชื่อมต่อ Smart BMI Smart BP authen amorn 428 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) amorn 226 อ่าน.
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดระบบเชื่อมต่อ Smart BMI Smart BP authen amorn 519 อ่าน.
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จำนวน ๔ เครื่อง amorn 323 อ่าน.
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 594 อ่าน.
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 461 อ่าน.
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน amorn 401 อ่าน.
9 ระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 261 อ่าน.
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ amorn 317 อ่าน.
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ กล้อง amorn 418 อ่าน.
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ amorn 701 อ่าน.
13 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 678 อ่าน.
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 598 อ่าน.
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) amorn 567 อ่าน.
16 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โรงพยาบาลประทาย amorn 1008 อ่าน.
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 amorn 9671 อ่าน.
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 amorn 1195 อ่าน.
19 กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง amorn 1260 อ่าน.
20 ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย amorn 1206 อ่าน.
21 ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma amorn 1331 อ่าน.
22 ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562 amorn 1236 อ่าน.
23 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 amorn 1251 อ่าน.
24 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 amorn 1321 อ่าน.
25 ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ amorn 1345 อ่าน.
<