Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 231 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าในระบบทางเดินอาหาร amorn 195 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน amorn 132 อ่าน.
4 ระกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 73 อ่าน.
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ amorn 115 อ่าน.
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ กล้อง amorn 193 อ่าน.
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ amorn 465 อ่าน.
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 428 อ่าน.
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน amorn 364 อ่าน.
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) amorn 336 อ่าน.
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โรงพยาบาลประทาย amorn 782 อ่าน.
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 amorn 9402 อ่าน.
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 amorn 910 อ่าน.
14 กำหนดสเปคเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง amorn 1009 อ่าน.
15 ประกาศซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลประทาย amorn 970 อ่าน.
16 ประกาศเผยแพร่ เรื่องประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการ ยูนิตทันตกรรม (Dental Ma amorn 1072 อ่าน.
17 ประกาศเผยแพร่งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประ2562 amorn 960 อ่าน.
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 amorn 1023 อ่าน.
19 ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 amorn 1054 อ่าน.
20 ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ amorn 1090 อ่าน.
<