Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 78 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 83 อ่าน.
3 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 659 อ่าน.
4 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 559 อ่าน.
5 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 581 อ่าน.
6 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 384 อ่าน.
7 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 620 อ่าน.
8 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 416 อ่าน.
9 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 376 อ่าน.
10 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 368 อ่าน.
11 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 401 อ่าน.
12 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 381 อ่าน.
13 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 403 อ่าน.
14 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 381 อ่าน.
15 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 371 อ่าน.
16 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 421 อ่าน.
17 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 418 อ่าน.
18 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 743 อ่าน.
19 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 428 อ่าน.
20 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 426 อ่าน.
21 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 444 อ่าน.
22 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 421 อ่าน.
23 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 424 อ่าน.
24 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 414 อ่าน.
25 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 820 อ่าน.
26 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1027 อ่าน.
27 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1213 อ่าน.
28 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1058 อ่าน.
29 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 979 อ่าน.
30 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1009 อ่าน.
31 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31546 อ่าน.
32 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1060 อ่าน.
33 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 867 อ่าน.
34 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 939 อ่าน.
35 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 919 อ่าน.
36 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 988 อ่าน.
37 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1016 อ่าน.
38 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1098 อ่าน.
39 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1220 อ่าน.
40 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1277 อ่าน.
41 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1153 อ่าน.
42 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1294 อ่าน.
43 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1266 อ่าน.
44 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 1775 อ่าน.
45 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1240 อ่าน.
46 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1279 อ่าน.
47 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1429 อ่าน.
48 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1254 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1209 อ่าน.
50 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1293 อ่าน.
51 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1308 อ่าน.
52 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1370 อ่าน.
53 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1308 อ่าน.
54 THAICOC amorn 1296 อ่าน.
55 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1498 อ่าน.
56 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1366 อ่าน.
57 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 1672 อ่าน.
<