body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย amorn 664 อ่าน.
2 โรงพยาบาลประทาย จัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน amorn 622 อ่าน.
3 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 6 พ.ค.2565 amorn 1170 อ่าน.
4 ผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี วันที่ 5 พ.ค.2565 amorn 857 อ่าน.
5 ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ 21 เมษายน 2565 amorn 819 อ่าน.
6 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565 amorn 610 อ่าน.
7 ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 amorn 826 อ่าน.
8 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 amorn 651 อ่าน.
9 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 571 อ่าน.
10 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 575 อ่าน.
11 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 610 อ่าน.
12 ภาพผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 584 อ่าน.
13 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 593 อ่าน.
14 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 610 อ่าน.
15 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 614 อ่าน.
16 ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 amorn 632 อ่าน.
17 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฉีดในวันที่ 19 มกราคม 2565 amorn 636 อ่าน.
18 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565 amorn 975 อ่าน.
19 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 5 มกราคม 2565 amorn 663 อ่าน.
20 ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 amorn 656 อ่าน.
21 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564 amorn 656 อ่าน.
22 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 amorn 627 อ่าน.
23 ภาพกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 amorn 653 อ่าน.
24 ภาพบรรยากาศการให้บริการวัคซีนป้องกัน COVID-19 amorn 633 อ่าน.
25 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยรถตรวจชีวนิรภัย พระราชทาน ณ วันที่ 1 พ.ค.2564 amorn 1015 อ่าน.
26 รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P Sefety 2563 amorn 1223 อ่าน.
27 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ amorn 1438 อ่าน.
28 นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 46 ปี amorn 1280 อ่าน.
29 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 1238 อ่าน.
30 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 1178 อ่าน.
31 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 31776 อ่าน.
32 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1275 อ่าน.
33 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 1048 อ่าน.
34 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1161 อ่าน.
35 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 1157 อ่าน.
36 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 1175 อ่าน.
37 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 1226 อ่าน.
38 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1329 อ่าน.
39 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 1445 อ่าน.
40 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 1497 อ่าน.
41 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 1432 อ่าน.
42 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 1551 อ่าน.
43 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 1494 อ่าน.
44 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 2051 อ่าน.
45 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 1496 อ่าน.
46 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1506 อ่าน.
47 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 1680 อ่าน.
48 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 1482 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 1435 อ่าน.
50 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 1546 อ่าน.
51 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 1570 อ่าน.
52 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 1593 อ่าน.
53 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 1536 อ่าน.
54 THAICOC amorn 1521 อ่าน.
55 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 1752 อ่าน.
56 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 1582 อ่าน.
57 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 1949 อ่าน.
<