Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา amorn 11 อ่าน.
2 นัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี เช็ม2 ฉีดในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 amorn 42 อ่าน.
3 ย้ายสำนักงานจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต amorn 28 อ่าน.
4 ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ตไปต่างประเทศ amorn 27 อ่าน.
5 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วัคซีน เข็ม2 ฉีดในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 amorn 63 อ่าน.
6 แนวทางปฏิบัติของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาทเริ่ม 4 ก.ค.65 amorn 65 อ่าน.
7 ประกาศนโยบายความมั่นคงสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 81 อ่าน.
8 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี เข็ม2 ฉีดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 amorn 117 อ่าน.
9 งานทันตกรรมเปิดบริการจองคิวทำฟันล่วงหน้า amorn 105 อ่าน.
10 รู้จัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565 amorn 109 อ่าน.
11 ตรวจสอบรายชื่อเลื่่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก 2 มิ.ย.65 ให้มาฉีด 16 มิ.ย.65 amorn 110 อ่าน.
12 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 94 อ่าน.
13 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 amorn 122 อ่าน.
14 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี #เข็ม2 amorn 119 อ่าน.
15 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 # เข็ม 2 ตามนัดและเข็ม1 walk-In amorn 101 อ่าน.
16 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ฉีดวันที่ 28 เมษายน 2565 amorn 189 อ่าน.
17 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี เข็ม2 ฉีดในวันที่ 21 เมษายน 2565 amorn 111 อ่าน.
18 ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ต้องติดต่อรับการรักษาอย่างไร amorn 131 อ่าน.
19 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ Walk-IN เข็ม 1 เข็ม2 และเข็มกระตุ้น amorn 118 อ่าน.
20 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1,2 ฉีดวันที่ 8 เมษายน 2565 amorn 644 อ่าน.
21 ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี เข็ม1และเข็ม2 amorn 163 อ่าน.
22 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 24 มีนาคม 2565 amorn 147 อ่าน.
23 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 amorn 201 อ่าน.
24 เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนครบแล้วมารับเข็มกระตุ้น ฉีดวันที่ 16 มีนาคม 2565 amorn 168 อ่าน.
25 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี วัคซีน เข็ม1 ฉีดในวันที่ 10 -11 มีนาคม 2565 amorn 137 อ่าน.
26 ตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 3 มีนาคม 2565 amorn 124 อ่าน.
27 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบ Walk-in เข็ม 1,เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 amorn 132 อ่าน.
28 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (COVID-19) amorn 142 อ่าน.
29 นัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็ก 5-11 ปี ฉีดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 142 อ่าน.
30 เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็ก 5-11 ปี เข็ม1 ฉีดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 148 อ่าน.
31 เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนครบแล้วมารับเข็มกระตุ้น ฉีดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 161 อ่าน.
32 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 amorn 188 อ่าน.
33 ตรวจสอบรายชื่อนัดหมายให้มาฉัดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เด็กที่มีโรคเรื้อรัง7 กลุ่มโรคและ อายุ 5-11ปี amorn 186 อ่าน.
34 เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดทุกวันพุธของเดือน กุมภาพันธ์ 2565 amorn 163 อ่าน.
35 งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว amorn 191 อ่าน.
36 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ +walk in และตรวจสอบรายชื่อนัดฉีดเข็ม2 amorn 232 อ่าน.
37 ประกาศ งานแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดครบ 2 เข็มเท่านั้น amorn 196 อ่าน.
38 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นครราชสีมา(โคราช) amorn 805 อ่าน.
39 โรงพยาบาลประทายขอเชิญชวนประชาชนจองวัคซีนโควิด19 ได้ที่ หน่วยบริการ รพ.สต.และ โรงพยาบาลใกล้บ้าน amorn 1179 อ่าน.
40 งดเยี่ยม ! ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 amorn 677 อ่าน.
41 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา amorn 510 อ่าน.
42 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 amorn 380 อ่าน.
43 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564 amorn 484 อ่าน.
44 ประกาศปรับปรุงค่าบริการหมวด 8 วินิจฉัยและรักษารังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย amorn 441 อ่าน.
45 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 448 อ่าน.
46 ประกาศโรงพยาบาลประทายเรื่องขอความร่วมมือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 amorn 474 อ่าน.
47 ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยลดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย amorn 413 อ่าน.
48 Application เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า amorn 572 อ่าน.
49 แจ้งเตือน ransomware virus วิธีป้องกันสำหรับผู้ใช้งาน amorn 623 อ่าน.
50 ว่าด้วย พ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ amorn 546 อ่าน.
51 รายละเอียดติดตามสถานการณ์ตามหนังสือ ด่วนที่สุด amorn 735 อ่าน.
52 โรงพยาบาลประทาย ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 614 อ่าน.
53 สถานการณ์ covid-19 อำเภอประทาย amorn 619 อ่าน.
54 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ 27 พ.ค.นี้ amorn 587 อ่าน.
55 รพ.ประทาย ขอขอบพระคุณ พระครูสถิต อาภากร(บุญเย็น) วัดบ้านหญ้าคา อ.ประทาย จ.นครราชสีมา amorn 806 อ่าน.
56 นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ. amorn 674 อ่าน.
57 สายธารน้ำใจพี่น้องชาวประทาย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาล amorn 665 อ่าน.
58 หรือ ไวรัส COVID-19 amorn 587 อ่าน.
59 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข amorn 632 อ่าน.
60 มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา amorn 550 อ่าน.
61 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี amorn 594 อ่าน.
62 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เรียกค่าไถ่ amorn 610 อ่าน.
63 ระบบบริการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(E-service)สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ amorn 659 อ่าน.
64 ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตึก amorn 754 อ่าน.
65 seto virus ransomware amorn 818 อ่าน.
66 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 2562 amorn 654 อ่าน.
67 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย amorn 890 อ่าน.
68 ขอเชิญชวนร่วมกันประทับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ amorn 700 อ่าน.
69 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ jonin 710 อ่าน.
70 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปรับปรุงห้องพิเศษ amorn 869 อ่าน.
71 รพ.ประทายขอขอบคุณครอบครัวกีรติที่มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง amorn 776 อ่าน.
72 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% amorn 826 อ่าน.
73 ลำดับขั้นตอนการรับบริการ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ amorn 905 อ่าน.
74 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ amorn 979 อ่าน.
75 สรุปแผนงาน / โครงการ ด้านสาธารณสุข ของรพ.สต. ปีงบ 2561 Looknum 953 อ่าน.
76 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 amorn 1061 อ่าน.
77 สรุปเล่มแผน คบสอ.ปี 2561 amorn 923 อ่าน.
78 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) amorn 875 อ่าน.
79 ระวัง พบมัลแวร์ Trickbot เวอร์ชันใหม่ แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ SMB แบบเดียวกับ WannaCry amorn 1042 อ่าน.
80 LiveNBT2HD ถ่ายทอดสด เสวนาสื่อมวลชน แก้กฏหมายบัตรทอง ประชาชนได้อะไร amorn 1014 อ่าน.
81 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว amorn 1184 อ่าน.
82 แจ้งเตือนภัยคุกคามไวรัสมัลแวร์ WannaCry amorn 1037 อ่าน.
83 สธ.ย้ำป่วยฉุกเฉินวิกฤตขอให้เข้า รพ.ที่ใกล้ที่สุด amorn 1784 อ่าน.
84 เบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือช่วงสงกรานต์ 60 amorn 1435 อ่าน.
85 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว CUP ประทาย amorn 1072 อ่าน.
86 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 1012 อ่าน.
87 ฉีดวัคซีนนักเรียน amorn 1058 อ่าน.
88 อสร.ประทายเริ่มแล้ว amorn 1035 อ่าน.
89 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนอำเภอประทาย amorn 961 อ่าน.
<