Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารทางราชการ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) amorn 952 อ่าน.
2 ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 6 และ 7 amorn 824 อ่าน.
3 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล amorn 735 อ่าน.
4 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 781 อ่าน.
<