body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์2565 amorn 721 อ่าน.
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์2565 amorn 697 อ่าน.
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนงบค่าเสื่อม (UC) 2565 amorn 687 อ่าน.
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อทันตกรรม2565 amorn 9369 อ่าน.
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนจัดซื้อยา 2565 amorn 679 อ่าน.
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน แผนวัสดุทั่วไป 2565 amorn 821 อ่าน.
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) amorn 609 อ่าน.
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน amorn 568 อ่าน.
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน amorn 626 อ่าน.
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ amorn 645 อ่าน.
<