ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาดหนัก

รับทราบแล้วแก้ไขอย่างไร

<