body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Khamu Doi สรุปประชุมหารือย่อพอสังเขป ดังนี้

1.เบิก ฉ.11 เจตนาเบิกได้ทุกสายงานในหน่วยบริการ สายBO เบิกได้ อาจมีความครอบคลุมถึงระดับสายงานที่ไม่ได้ใช้วุฒิการศึกษาด้วย(ซึ่งเจตนาของฉ11จะให้ทุกคนอยู่แล้ว)

2.ทีมแกนนำจะปรับJD ให้เป็นตามมติที่ประชุมวันนี้แล้วส่งให้ สนย.ภายในวันอังคารหน้ายืนยันรองรับว่าเป็นการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน18สายงานของBO

3.คำถามประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ทุกคนสงสัยกลุ่มกฎหมาย สป.สธ.จะทำหนังสือแจ้ง สสจ.ทุกจังหวัด

4.หนังสือซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การจ่าย ฉ.11 คาดว่าจะเวียนหลัง18 เมษายน 60

มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ

<